Wednesday, May 5, 2010

Qawaid

تنقسم الكلمة في العربية إلى ثلاثة أقسام: 1- الإسم 2- الفعل 3- الحرف.

Kalimat (perkataan) dalam bahasa Arab dibagi tiga sahaja: 1- Kata Nama 2- Kata Kerja 3- Huruf.

الإسم ينقسم إلى : 1- الضمير 2- اسم العلم 3- اسم الإشارة 4- اسم الموصول

Kata nama dibagi kepada : 1- Kata Pengganti 2- Nama Orang, hewan, tumbuh - tumbuhan dan lain - lain 3- Kata Penunjuk 4- Kata Penghubung.

هل تعرف ماهو الضمير؟؟؟

Tahu kah anda apa kata pengganti itu ?????

هيا ندرس الضمير !

Ayo Belajar kata pengganti !!